കടൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും കടൽരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പരിചയസമ്പന്നരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കടൽസുരക്ഷാ സ്‌കാഡുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗത്വമുള്ളവരും ഗോവ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സ്പോർട്സിൽ പരിശീലനം നേടിയവരും 20നും 45നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുമായിരിക്കണം. താൽപര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റ സഹിതം ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഹാജരാകണം. ഫോൺ: 0497 2731081.