മുഖാമുഖം- നവകേരള നിർമിതിയുടെ പുത്തൻ ചുവടുവെയ്പ്

മുഖാമുഖം- നവകേരള നിർമിതിയുടെ പുത്തൻ ചുവടുവെയ്പ് നവകേരള സദസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതുറന്ന് നവകേരള കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ എന്ന […]

നവകേരള സദസ്സ് ഫോട്ടോ പ്രദർശനവുമായി ലളിതകലാ അക്കാദമി

നവകേരള സദസ്സ് ഫോട്ടോ പ്രദർശനവുമായി ലളിതകലാ അക്കാദമി

നവകേരള സദസ്സ് ഫോട്ടോ പ്രദർശനവുമായി ലളിതകലാ അക്കാദമി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാനത്തെ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്തിയ നവകേരളസദസ്സിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനവുമായി ലളിതകലാ അക്കാദമി. തിരുവനന്തപുരം വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിലാണ് […]

കേരള ബജറ്റ് 2024-25

കേരള ബജറ്റ് 2024-25 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായകമായ പദ്ധതികളും പരിപാടിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നാടിന്റെ വികസനവും ക്ഷേമവും മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായുള്ള ബജറ്റ്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 1. 1,38,655 കോടി […]

ബജറ്റ് 2024-25 ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

1. 1,38,655 കോടി രൂപ വരവും 1,84,327 കോടി രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ്. 2. റവന്യൂ കമ്മി 27,846 കോടി രൂപ (സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര […]

Drug free coast project started at Shankhumugam at state level

ലഹരിവിമുക്ത തീരം പദ്ധതി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശംഖുമുഖത്ത് ആരംഭിച്ചു

ലഹരിവിമുക്ത തീരം പദ്ധതി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശംഖുമുഖത്ത് ആരംഭിച്ചു ലഹരി ഉപയോഗം പുതുതലമുറയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതിനെ നേരിടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഫിഷറീസ് […]

MATSYFED- Distribution of financial assistance and distribution of tractors to fishermen started at the state level.

മത്സ്യഫെഡ്- ധനസഹായ വിതരണവും , മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ട്രാക്ടർ വിതരണവും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു

മത്സ്യഫെഡ്- ധനസഹായ വിതരണവും , മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ട്രാക്ടർ വിതരണവും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു മത്സ്യഫെഡ് സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും , മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ട്രാക്ടർ വിതരണവും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ […]

After Beypur, Azhikal port also got ISPS approval

ബേപ്പൂരിന് പിന്നാലെ അഴിക്കൽ തുറമുഖത്തിനും ഐ എസ് പി എസ് അം​ഗീകാരം

ബേപ്പൂരിന് പിന്നാലെ അഴിക്കൽ തുറമുഖത്തിനും ഐ എസ് പി എസ് അം​ഗീകാരം കൊല്ലം, വിഴിഞ്ഞം, ബേപ്പൂർ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അഴിക്കൽ തുറമുഖത്തിനും ഐ എസ് പി എസ് […]

Women's Commission Coastal Region Camp Punnayur on 24th and 25th January

വനിതാ കമ്മിഷൻ തീരദേശ മേഖല ക്യാമ്പ് പുന്നയൂരിൽ ജനുവരി 24നും 25നും

വനിതാ കമ്മിഷൻ തീരദേശ മേഖല ക്യാമ്പ് പുന്നയൂരിൽ ജനുവരി 24നും 25നും തീരദേശത്തെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനായി വനിതാ കമ്മിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തീരദേശ മേഖല ക്യാമ്പ് […]

പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും ഉപജീവനമാർഗവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കൃത്രിമപാരുകളുടെ നിക്ഷേപം

പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും ഉപജീവനമാർഗവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കൃത്രിമപാരുകളുടെ നിക്ഷേപം മത്സ്യസമ്പദ് വർധനവിലൂടെ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കടലിൽ കൃത്രിമ പാരുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് […]

Swati Music Award Announced: Prominent Carnatic Musician P.R.Kumara Kerala Varma Awarded

സ്വാതി സംഗീത പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു: പുരസ്‌കാരം പ്രമുഖ കർണ്ണാടക സംഗീതജ്ഞൻ പി.ആർ.കുമാര കേരളവർമ്മയ്ക്ക്

ഇന്ത്യൻ സംഗീതരംഗത്ത് അവിസ്മരണീയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ സംഗീതപ്രതിഭകൾക്ക് കേരള സർക്കാർ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് നൽകുന്ന പരമോന്നത അംഗീകാരമായ സ്വാതി സംഗീത പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2021 വർഷത്തെ പുരസ്‌കാരമാണ് […]