ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ നവകേരള നിർമിതിയുടെ ഭാഗമായി 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക പര്യടനം നടത്തി സമസ്ത […]

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാൻ നവകേരള സദസുമായി സർക്കാർ നവകേരള നിർമിതിയുടെ ഭാഗമായി 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക പര്യടനം നടത്തി സമസ്ത […]

Maha Sargotsavam which Kerala has never seen before

കേരളീയം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മഹാ സർഗോത്സവം

കേരളീയം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മഹാ സർഗോത്സവം മുമ്പൊരിക്കലും കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള മഹാ സർഗോത്സവമാണ് കേരളീയത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളീയം നടക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ […]

Kerala 2023

കേരളീയം 2023

കേരളീയം 2023 കേരളത്തിൽ ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മഹോത്സവം കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടപ്പിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് കേരളീയം 2023. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് കേരളം […]

A comprehensive film and television policy will be formulated * The public hearing of the Women's Commission has begun

സമഗ്ര സിനിമ, ടെലിവിഷൻ നയം രൂപീകരിക്കും

സമഗ്ര സിനിമ, ടെലിവിഷൻ നയം രൂപീകരിക്കും *വനിത കമ്മിഷന്റെ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിനു തുടക്കമായി ലിംഗ നീതിയും തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കിയുള്ള സമഗ്ര സിനിമ, ടെലിവിഷൻ നയത്തിന് ഉടൻ അന്തിമ […]

K Phone: New Kerala's move towards digital equality

കെ ഫോൺ: ഡിജിറ്റൽ സമത്വത്തിലേക്ക് നവകേരള മുന്നേറ്റം

കെ ഫോൺ: ഡിജിറ്റൽ സമത്വത്തിലേക്ക് നവകേരള മുന്നേറ്റം ഇന്റർനെറ്റ് പൗരാവകാശമാക്കി വിജ്ഞാനസമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് കേരളം. സമഗ്ര സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കേരളത്തിന്റെ ബൃഹദ് പദ്ധതിയായ […]

The two-year progress report of the government was submitted to the people

സർക്കാരിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾക്കു സമർപ്പിച്ചു കേരളത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചു നവകേരളം സാധ്യമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരുമയും ഐക്യവും കൊണ്ട് ഇതു നേടിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. കേരളം […]

100 days of Karma program started

കൈകൾ കോർത്ത് കരുത്തോടെ :100 ദിന കർമ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം

പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഊന്നൽ നൽകി 15,896.03 കോടി രൂപയുടെ 1284 പദ്ധതികളുമായി 100 ദിന കർമ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം. ഫെബ്രുവരി 10 […]

Fisheries sector, cultural and youth affairs sectors have been given importance in the budget

മത്സ്യബന്ധന മേഖല,സാംസ്കാരിക, യുവജനകാര്യ മേഖലകൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ബജറ്റ്

മത്സ്യബന്ധന മേഖല, സാംസ്‌കാരിക മേഖല, യുവജനകാര്യ മേഖല തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ട ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കലാസാംസ്കാരിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി 183.14 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ […]