കേരള സ്റ്റോറി വിഷയത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ മറുപടി

“വർഗീയത വളർത്തി ഈ നാട്ടിൽ അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള നീക്കമൊന്നും ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല” കേരള സ്റ്റോറി വിഷയത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ മറുപടി. video link :  https://www.facebook.com/sajicheriancpim/videos/249074724348620/

തീരസദസ്സ്: പരാതി സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി പുന:ക്രമീകരിച്ചു

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഫീഷറീസ് വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തീരസദസ് പരിപാടിയിൽ പരാതികൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നൽകുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി പുന:ക്രമീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ […]

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തിഗത അപകട ഇൻഷുറൻസ്

2023-24 വർഷത്തിൽ മത്സ്യഫെഡ് നടപ്പിലാക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തിഗത അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയ്ക്കു കീഴിൽ എൻറോൾമെന്റ് ആരംഭിച്ചു. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മത്സ്യബന്ധന സമയത്തും, […]

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ 2023 -24 വർഷത്തേക്ക് അനുബന്ധ തൊഴിലാളികളെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ സ്വീകരിക്കും. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലായ FIMS വഴി ഓൺലൈൻ […]

യുവജന കമ്മീഷൻ യുവ കർഷക സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യുവകർഷകർക്കായി ദ്വിദിനസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുക. മാർച്ച് 6, 7 തീയതികളിൽ അടൂർ മാർത്തോമാ യൂത്ത് സെന്ററിലാണു സംഗമം. യുവ കർഷകർക്ക് ഒത്തുകൂടാനും […]

മത്സ്യ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിനു വിജ്ഞാന തൊഴിലുകൾ ഉറപ്പാക്കും

മത്സ്യ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൽ പെട്ട 10000 യുവാക്കൾക്ക് ഈ വർഷം നൈപുണ്യ പരിശീലനവും  കുറഞ്ഞത് 2000 വിജ്ഞാന തൊഴിലുകളും  ലഭ്യമാക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നൈപുണ്യവും അറിവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തൊഴിലവസരങ്ങൾ […]

കടൽ സുരക്ഷാ സ്‌ക്വാഡ് രൂപീകരണം

കടൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും കടൽരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പരിചയസമ്പന്നരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കടൽസുരക്ഷാ സ്‌കാഡുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗത്വമുള്ളവരും ഗോവ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് […]

ചെറുകിടതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഫ് (സൊസൈറ്റി ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഷർവുമൺ) നടപ്പാക്കുന്ന ഡിഎംഇ പദ്ധതിയിൽ ചെറുകിടതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായത്തിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വനിതകൾ അടങ്ങുന്ന […]

അപേക്ഷാ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു

കേരളസംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ വനിതാ സംവിധായകരിൽ നിന്നും, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംവിധായകരിൽ നിന്നും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 ജനുവരി 16 […]