കേരളത്തെ നടുക്കിയ പേമാരിയിലും വെളളപ്പൊക്കത്തിലും സഹായഹസ്തവുമായി വന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പൂര്‍ണ്ണമായി തകര്‍ന്നതും ഭാഗീകമായി തകരാറിലായതുമായ യാനങ്ങള്‍ക്കായി 2.50 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് ഹാര്‍ബര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കശുവണ്ടി വ്യവസായ മന്ത്രി ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ അറിയിച്ചു.
ആഗസ്റ്റ് 15 മുതല്‍ 20 വരെയുളള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 669 വളളങ്ങളാണ് വകുപ്പ് സജ്ജമാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ നിന്നുളള യാനങ്ങളാണ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടത്. ഇതിനുപരിയായി പോലീസ,് ഫയര്‍ഫോഴ്സ്, സന്നദ്ധസംഘടനകള്‍ മുഖേന 257 ബോട്ടുകള്‍ കൂടി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതായി ജില്ലകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം ബോട്ടുകളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 3525 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പങ്കെടുത്തത്.
വിവിധ ജില്ലകളില്‍ വെളളപ്പൊക്കത്തില്‍ അകപ്പെട്ട 65000 ലധികം ആളുകളെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ രക്ഷിച്ചത്.

ലഭ്യമായ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 669 വളളങ്ങളില്‍ 7 എണ്ണം പൂര്‍ണ്ണമായി നശിച്ചിരുന്നു. 459 വളളങ്ങള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ ഉണ്ടായി. ഇത്തരം വളളങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയുക്തമല്ല. ഇക്കാര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തത്വത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുളളത്.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശ്ശൂര്‍ മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് പോയ 7 വളളങ്ങളാണ് പൂര്‍ണ്ണമായി തകര്‍ന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 98 വളളങ്ങളും, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 148 വളളങ്ങളും, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 100 വളളങ്ങളും, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 70 വളളങ്ങളും തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ 12 വളളങ്ങളും, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 19 വളളങ്ങളും, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 4 കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ 8 വളളങ്ങളുമാണ് ഭാഗീകമായി തകര്‍ന്നിട്ടുളളത്. കേടുപാടകള്‍ പറ്റിയ വളളങ്ങള്‍ യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തില്‍ നവീകരിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കാനും പുതിയ വളളങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി വാങ്ങി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സത്വര നടപടിള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

 

Please follow and like us: